Omrop Fryslân, alle dagen kommunikaasje!

Omrop Fryslân is dè regionale Fryske omroep. Met radio- en televisie-uitzendingen in het Fries is Omrop Fryslân de enige Nederlandse omroep die niet in het Nederlands uitzendt. De ambitie: hèt leidende informatiecentrum van Friesland zijn. De programmering van de omroep bestaat uit een verscheidenheid aan informatieve en amusante programma’s. Daarnaast is Omrop Fryslân voor de gehele provincie de calamiteitenzender. De omroep doet volop mee aan alle vernieuwingen op het gebied van nieuwe media en digitalisering. Televisie en radio worden dus ondersteund door internet en andere digitale toepassingen.

VrieService met Fryske service!
Bij Omrop Fryslân regelt Vrieservice de mobiele communicatie. “Vooral het hoge service level van Vrieservice is zeer belangrijk voor de Omrop, want een omroep met nieuws en calamiteiten moet kunnen vertrouwen op een goede mobiele communicatie. Daarnaast is de flexibiliteit van Vrieservice erg belangrijk, mensen die werken in de media hebben zeer verschillende wensen en eisen”.